Yönetim

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan

Ayşe PEHLİVAN

Başkan Yardımcısı

Gönül ÇELİK

Genel Sekreter

Kalender KARAKOL

Sayman

Musa Birol ASİLTÜRK

Üye

Serkan KARAKOL

Üye

Yasin Şeref ASİ

Üye

Bayram ÖZTÜRK

Üye

Lale Serpil BERKMEN